Projecte digital d'ESO. Editorial Barcanova

Leave a Comment

En l'àmbit digital, hem dissenyat un projecte global per a tota l'etapa d'Educació Secundària, un projecte d'acord amb el plantejament dels nous currículums competencials del Departament d'Ensenyament..

A més dels continguts curriculars de cada matèria, el projecte digital d'Editorial Barcanova posa un èmfasi especial en l'adquisició de les competències digitals que es treballen tenint en compte quatre aspectes:
 • el coneixement dels diferents dispositius digitals
 • el treball col·laboratiu
 • l'accés a la informació i posterior transformació en coneixement
 • la reflexió i la crítica sobre el material que es troba en la xarxa

COM PRESENTEM ELS DIFERENTS ÀMBITS DE CONEIXEMENT?

El projecte digital d'Editorial Barcanova per a l'Educació Secundària és una proposta didàctica fàcil d'utilitzar i permet fer un seguiment estructurat i seqüencial de cada matèria. Les programacions i el tractament dels diferents objectes d'aprenentatge es fonamenten en els que hi ha desenvolupats en els nous currículums competencials i s'adapaten als diversos perfisl dels alumnes.

En cada àrea podeu accedir a...
 • Unitats didàctiques del llibre de l'alumne ordenades per apartats.
 • Activitats digitals de tipologies diferents relacionades amb el contingut que s'està treballant.
 • Recursos didàctics per al professorat: guia didàctica, programació d'aula, solucionaris i altres recursos complementaris.
Aquesta proposta integra els recursos digitals de manera coherent per donar suport al professor i a l'alumne.
 • L'alumnat disposa de les unitats didàctiques i de les activitats digitals que l'ajuden a adquirir el coneixement i les competències pròpies de la matèria.
 • El professorat disposa del mateix material que l'alumne més un conjunt de recursos propis tant per preparar les classes com per treballar a l'aula.

COM ACCEDIM AL PROJECTE DIGITAL D'EDITORIAL BARCANOVA?

El projecte digital d'Editorial Barcanova per a l'Educació Secundària...
 • És descarregable (visualització on-line i off-line).
 • És multisuport. Podeu accedir-hi des de qualsevol dispositiu (smartphone, table o ordinador).
 • Funciona amb els principals sistemes operatius.
 • Permet utilitzar la mateixa llicència i la mateixa clau d'accés en diferents equips i dispositius electrònics.

Els llibres digitals poden ser integrats en les plataformes més utilitzades en els centres educatius de Catalunya. A més, estan optimitzats per visualitzar-se per mitjà del visor de Blinklearning (www.blinklearning.com). Aquest visor funciona en els principals navegadors i dispositius: iPad, Android, i Windows RT.

0 comentaris: