AXIOMA matemàtiques. Activitats PDI

Leave a Comment

AXIOMA MATEMÀTIQUES és un projecte d'editorial Barcanova basat en la metodologia aplicada en les aules més innovadores d'Educació Infantil del territori català. Està pensat per a l’aprenentatge de les matemàtiques a partir de l’experimentació i disposa de molts materials per manipular i aprendre.
  • Amb AXIOMA , la manipulació, l’experimentació i el raonament crític són claus en el procés d’aprenentatge dels infants.
  • Amb la finalitat d’ajudar en el procés d’aprenentatge significatiu dels alumnes, AXIOMA planteja i facilita el CANVI necessari del model educatiu.
  • AXIOMA potencia el treball cooperatiu i el de les intel·ligències múltiples.
Conscients de la importància i el protagonisme que els elements digitals estan prenent en la manera actual de presentar els diferents continguts curricular, el projecte AXIOMA disposa d'un ampli desplegament de materials digitals per a treballar a les Pisarres Digitals Interactives (PDI).
La versalitat i senzillesa de la Pissarra Digital Interactiva (PDI) la converteix en un recurs tecnològic idoni per a les aules d'Educació Infantil. 
La PDI ofereix tota mena d'oportunitats per sonar suport a l'aprenentatge desl nens i nenes en edat infantil, tant en l'àmbit cognitiu com social. 
La interacció dels nens i nenes amb la PDI els ajuda a resoldre problemes, a prendre decisions, a consolidar les competències adquirides en altres àrees i a adquirir noves habilitats en col·laboració amb els seus companys i companyes. A més, ajuda els mestres a dinamitzar l'activitat a l'aula per mitjà de diferents propostes d'activitats grupals.

Les activitats per a Pissarra Digital Interactiva (PDI) del projecte AXIOMA tenen les característiques següents:
  • 18 activitats per curs; 6 per carpeta. 
  • Activitats en HTML5, autocorrectives, aleatòries i pensades per fer en grup sota la supervisió del mestre.
  • Dissenyades per complementar els continguts teòrics del material en paper.
  • Cada proposta disposa d’una fitxa pedagògica (en format PDF descarregable) amb una breu explicació: objectius pedagògics, descripció, funcionament i suggeriments didàctics.

0 comentaris: