viernes, 12 de abril de 2013

Disseny d'Apps educatives. Anàlisi de l’impacte previst

Les ventes de smartphones i d'altres dispositius intel·ligents no paren d'avançar. Segons l'informe World Mobile Applications Market (2010-2015) publicat per la consultora Markets and Market, el mercat global de negoci relacionat amb les aplicacions mòbils arribarà als 25 bilions de dòlars en 2015. D'altra banda a The App Date, publicat a principis de 2012, s'indica que cada usuari espanyol de telefonia mòbil té instal·lades una mitjana de 28 aplicacions, 25 en el cas de les tauletes

Davant aquest panorama, la decisió de crear una app en l'àmbit educatiu vindrà determinada per diferents factors com ara el tipus d'empresa, els seus productes i serveis, el target al que ens dirigim i la forma com pot ajudar al negoci tenir presència en aquest mercat (dispositius mòbils). És important diferenciar clarament en quin àmbit volem treballar. Només tenim tres opcions: utilitat, contingut o entreteniment. Si volem desenvolupar una apliació en l'àmbit de l'entreteniment de caire educatiu, l'impacte previst el podem mesurar en dos àmbits:

A nivell d’usuariEls usuaris desenvoluparan de manera lúdica capacitats personals, tant físiques com psíquiques (afectives, intel·lectuals, emocionals, socials, etc.). També obtindran un major grau en l'usabilitat en dispositius d’aquestes característiques.
A nivell de marcaLes aplicacions es converteixen en un factor per diferenciar-se la competència. La presència continua de les aplicacions en els dispositius dels usuaris permet guanyar presència i notorietat davant d'altres opcions. També s'està present en nous canals de distribució como són les botigues d'aplicacions mòbils.

Per tant, l'èxit d'un projecte d'aquestes característiques dependrà, en bona mesura, d'una adient planificació i estructuració prèvia. Si aconseguim que la nostra aplicació aporti valor als usuaris, aquesta pot convertir-se en objecte de recomanació, iniciant-se, així, un procés viral. A més, les aplicacions més exitoses solen tenir repercussió mediàtica, fet que genera notorietat i millora la imatge de marca. Per entrar en el mercat de les aplicacions cal crear un impacte des del primer moment. Les aplicacions gratuïtes estan superant de forma significativa les de pagament. Per aquest motiu podem desenvolupar una versió Lite, gratuïta, amb menys funcionalitats o opcions deshabilitades que serveixi de promoció de la versió definitiva totalment funcional.

Tots aquests punts un cop analitzats han de permetre una reflexió sobre la posada en marxa del projecte i el seu desenvolupament posterior.


No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada