Formació TIC en un centre de primària. El cas del CEIP Colors

Leave a Comment
Realitzar una anàlisi de la situació, definint els factors que determinen la necessitat d’implementar el projecte de formació.
Informe DAFO de l'escola Colors
Principals accions a fer en aquest assessorament respecte a l’anàlisi de la situació del centre Colors en relació a les TIC
Proposta de formació TIC del centre Colors: "Integració de les TIC en la pràctica docent"
Vídeo. Pla de formació TIC - Escola Colors

0 comentaris: